SANAYİDE EM KULLANIMI İLE İLGİLİ VERDİĞİMİZ HİZMETLER

ATIK ARITMA

 • Sistemin kötü kokusunu etkin bir şekilde azaltır.
 • Organik maddeyi hızla sindirir, sonuç olarak BOİ ve KOİ’yi azaltır.
 • Koliform konsantrasyonunu azaltır.
 • Amonyak, hidrojen sülfür ve merkaptan gibi zararlı gazları azaltır.
 • Çökelmiş çamuru önemli ölçüde azaltır.
 • Kimyasal ürün kullanımını azaltır.
 • Sistemin işletme maliyetlerini düşürür.
 • Tedavi kapasitesini arttırır.
 • Verimlilik parametrelerini belirgin şekilde iyileştirir.
 • Sistemi her zaman verimli bırakarak temizler.
 • Alıcı vücuttaki suyun kalitesini artırmaya yardımcı olur.
 • Kokuları, zararlı gazları ve koliformları ortadan kaldırarak arıtılmış suyun yeniden kullanılmasını sağlar.
 • Lagünlerin toparlanmasında ve tıkanmaların giderilmesinde etkilidir.
 • Güvenli, kullanımı kolay ve ucuzdur. Sürdürülebilir!

SANAYİDE ETKİN MİKROORGANİZMA KULLANIMI

Sanayide etkili mikroorganizmaların (EM®) kullanımı, çeşitli endüstriyel süreçlerde çevresel etkileri azaltma, enerji verimliliğini artırma ve sürdürülebilir üretim sağlama amacıyla giderek daha fazla ilgi görmektedir. EM®, genellikle probiyotik olarak adlandırılan faydalı bakteri, maya ve aktinomisetlerden oluşan bir karışımdır.

Sanayide EM® kullanımının bir avantajı, atık yönetiminde etkinliği artırmasıdır. Bu mikroorganizmalar, organik atıkları doğal olarak parçalayarak, çürüme süreçlerini hızlandırır ve çevresel kirliliği önler. Ayrıca, arıtma tesislerinde EM® kullanımı, atık su arıtım süreçlerini optimize ederek çevresel standartlara uyum sağlar.

Enerji tasarrufu, bir diğer önemli avantajdır. EM®’nin kullanımı, endüstriyel tesislerde enerji tüketimini azaltabilir. Özellikle biyogaz üretimi süreçlerinde, EM®, organik malzemelerin daha etkili bir şekilde fermantasyonunu sağlayarak enerji üretimini artırır.

Tarım ve gıda endüstrisinde de EM® kullanımı, ürün kalitesini artırabilir. Mikrobiyal aktivitenin desteklenmesi, toprak sağlığını iyileştirir ve dolayısıyla tarım ürünlerinin besin içeriğini artırabilir. Ayrıca, gıda işleme süreçlerinde EM® kullanımı, ürünlerin raf ömrünü uzatabilir ve doğal koruyucu olarak kullanılabilir.

EM®’nin endüstriyel temizlikte kullanılması da önemli bir alanı kapsar. Temizlik ürünlerinde doğal mikroorganizma içeriği, kimyasal maddelerin kullanımını azaltabilir ve sanitasyon süreçlerini daha çevre dostu hale getirebilir. Bu, işçi sağlığını olumlu yönde etkileyebilir ve aynı zamanda atık yönetimini geliştirebilir.

Ancak, sanayide EM® kullanımıyla ilgili bazı zorluklar da vardır. Bu mikroorganizmaların endüstriyel süreçlere entegrasyonu ve stabilizasyonu konularında araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç vardır. Ayrıca, EM® kullanımının maliyeti ve ticari uygulanabilirliği de dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak, sanayide etkili mikroorganizmaların kullanımı, çeşitli avantajları beraberinde getirirken, sürdürülebilir üretim ve çevre koruma hedeflerine ulaşmak için sürekli araştırma ve geliştirmeye ihtiyaç duyan dinamik bir alandır. EM®’nin endüstriyel uygulamalarda daha yaygın olarak kullanılabilmesi için işletmelerin, araştırma kuruluşlarının ve hükümetlerin işbirliği yapması önemlidir.