Etkin Mikroorganizmalar

Etkin Mikroorganizmalar (EM®) Nedir?

EM®, “Etkin Mikroorganizma” anlamına gelir ve özellikle tarım, atık yönetimi, su arıtma, çevre düzenlemesi gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir mikrobiyal ürünler grubunu ifade eder. Bu mikroorganizma karışımı, doğada bulunan faydalı bakteri, maya ve aktinomiset türlerini içerir.

EM’nin İçinde Hangi Mikroorganizmalar Vardır?

EM®, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. EM®’nin içindeki mikroorganizmalar başlıca 5 ana gruptan oluşmaktadır.

Fotosentez Bakterisi (Fototropik Bakteri)

Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendi kendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir.

Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından emilirler hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar. Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır

Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular-arbuscular) mikoriza artmıştır.  VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri  ile birarada bulunabilir ve baklagillerin havadaki azottan yararlanma  yeteneğini artırır.

Laktik Asit bakterisi

Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisinin ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer karbohidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır. Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermente eder.

Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusaryum adlı zararlı mikroorganizmanın çoğalmasını/yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir.  Fusaryum popülasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır.  Laktik asit bakterileri, Fusaryumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

Mayalar

Mayalar; fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarafından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyel ve yararlı maddeler sentezlerler. Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi biyoaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder.

Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve actinomisetler gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

Aktinomisetler

Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip actinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyel maddeler üretirler. Bu antimikrobiyel maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar. Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler. Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyel etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

Küfler

Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyel maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler.

Etkin Mikroorganizmalar içinde bulunan her bir türün (fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır. Ancak, fotosentez bakterileri, EM® etkinliğinin en önemli bileşenidir.

Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliklerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar.

Bu olay, “birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)” olarak adlandırılmaktadır. Toprakta Etkin Mikroorganizmalar arttıkça, yerli etkin mikroorganizmaların popülasyonu da giderek artar. Böylece, mikroflora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyel ekosistemler iyi dengelenir. Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur.

Bitki kökleri; karbohidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. Etkin mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, EM®, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar.  Dahası, bu tür topraklarda, etkin mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak, etkin mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.

EM® TEKNOLOJİSİ NEDİR ?

EM® Teknolojisi, Etkin Mikroorganizmaların kullanıldığı teknoloji anlamına gelmektedir. EM®, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. İnsanlara, hayvanlara ve doğaya olumlu ve sağlıklı etki yapar. Bu mikroorganizmaların çoğu gıda ve sağlık alanlarında geçmişten bu yana kullanılmaktadır.

EM® kullanımının sağlık açısından güvenli olduğu, belirli araştırmalar çerçevesinde Japonya ve diğer ülkelerde kanıtlanmıştır. İçildiğinde dahi herhangi bir zararlı etkisi görülmemiştir. Birçok ülkede EM® bir içecek olarak izne sahiptir. Tarımsal uygulamaların dışında hijyen gerektiren yerlerde de kullanılmaktadır. EM® Teknolojisi tarım, hayvancılık, balıkçılık, çevre ve tıp alanlarında uygulanmaktadır.

Etkin Mikroorganizmalar, hem aerobik (oksijen içeren) hem de anaerobik (oksijen içermeyen) ortamlarda yaşayabilen mikroorganizma gruplarından oluşmaktadır.

Yeryüzündeki mikroorganizmalar temelde üçe ayrılır:

1- Bozguncu (Dejeneran) mikroorganizmalar,
2- Yapıcı (Rejenerant) mikroorganizmalar
3- Fırsatçı (Nötr veya Opportünist) mikroorganizmalar.

Etkin Mikroorganizmalar, genel olarak yapıcı mikroorganizmalar sınıfına girmektedir. Organik maddelerin bozunmasını (kokuşmasını ya da oksidasyonunu) engelleyip, fermentasyona neden olurlar.

Böylece doğayı sağlıklı kılarlar ve birçok biyolojik aktif maddenin ve antioksidan maddelerin oluşmasını sağlarlar.

Antioksidan maddeler, sadece oksidasyonun zararlarını engellemekle kalmaz, oksidasyonu, bir başka deyişle çürümeyi (ya da kokuşmayı) durdurup temel yapısına dönüşümünü sağlayabilmektedir. Burada maddenin ölü ya da canlı olup olmadığı önem taşımamaktadır. Bozguncu mikroorganizmalarda ise,

Yapıcı mikroorganizmalardakinin tam tersi bir durum söz konusudur. Bu mikroorganizmalar doğrudan ya da dolaylı olarak oksidasyonu başlatan maddeler üretirler. Bu da serbest radikalleri yaşatması demektir.

Nötr olan fırsatçı mikroorganizmalar, ne yapıcıdır ne de bozguncudur. İki grubun arasında kalmakta oportünist bir tutum sergilemektedir. Yararlı mikroorganizmalar güçlü ise yararlıların tarafında, zararlı mikroorganizmalar güçlü ise onların yanında yer almakta ve güçlü olan gibi davranmaktadır.

Belirli bir açıdan bakıldığında, giderek elverişsiz hale gelen tarım alanları ve doğa koşulları, oksidasyonun acımasız bir sonucu olarak görülebilir.

Buradan da anlaşılabileceği gibi EM® Teknolojisi sadece tarımda faaliyet göstermemekte, bir çok alanda uygulanmaktadır. EM® ile genel anlamda her alandaki oksidasyon oluşumu antioksidasyona dönüşerek mikroorganizmalar sayesinde engellenmektedir.

Etkin Mikroorganizma Kullanım Alanları:

Etkin mikroorganizmalar, birçok farklı endüstri ve uygulama alanında kullanılmaktadır. Bu mikroorganizmalar genellikle biyoteknoloji, gıda endüstrisi, çevre kontrolü, tarım, ilaç üretimi ve enerji üretimi gibi birçok alanda çeşitli fonksiyonları yerine getirebilirler. İşte etkin mikroorganizmaların bazı kullanım alanları:

 1. Biyoteknoloji: Mikroorganizmalar, genetik mühendislik ve biyoteknoloji uygulamalarında kullanılır. Örneğin, genetik olarak değiştirilmiş bakteriler, ilaçların ve biyolojik ürünlerin üretiminde kullanılabilir.
 2. Gıda Endüstrisi: Fermente gıdaların üretiminde mikroorganizmalar kullanılır. Maya ve bakteriler, ekmek, bira, şarap, yoğurt ve peynir gibi birçok gıda ürününün fermantasyon süreçlerinde rol oynar.
 3. Çevre Kontrolü: Mikroorganizmalar, çevre kirliliği kontrolünde ve atık arıtımında kullanılır. Bakteriler ve mantarlar, petrol kirliliğini temizleme, atıksu arıtımı ve çöp parçalama gibi süreçlerde etkin rol oynayabilir.
 4. Tarım: Azot bağlayıcı bakteriler, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca, toprak iyileştirme ve bitki hastalıkları kontrolünde de mikroorganizmaların kullanımı yaygındır.
 5. İlaç Üretimi: Mikroorganizmalar, antibiyotikler, aşılar ve diğer ilaçların üretiminde kullanılabilir. Örneğin, penisilin gibi birçok antibiyotik, mantar veya bakteri türleri tarafından üretilir.
 6. Enerji Üretimi: Biyogaz üretiminde ve biyolojik hidrojen üretiminde mikroorganizmalar kullanılabilir. Ayrıca, biyoyakıt üretimi için de mikropların metabolizmalarından yararlanılabilir.
 7. Su ve Hava Arıtımı: Belirli mikroorganizmalar, su ve hava arıtım süreçlerinde kullanılır. Bakteriler, organik ve inorganik kirleticilerin temizlenmesine yardımcı olabilir.
 8. Teknoloji ve Sanayi: Mikroorganizmalar, polimer üretimi, biyosensörler, biyo-temizleme ve biyolojik bozunabilir malzemelerin üretimi gibi endüstriyel uygulamalarda da kullanılabilir.

Etkin Mikroorganizmalar (EM®), tarım, atık yönetimi, su arıtma ve çevre düzenlemesi gibi birçok alanda kullanılan faydalı mikroorganizmaların bir karışımını ifade eder. Bu mikroorganizmalar, doğada bulunan faydalı bakteri, maya ve aktinomiset türlerini içerir. EM® teknolojisi, bu mikroorganizmaların kullanıldığı bir teknoloji olarak bilinir ve insanlar, hayvanlar ve doğa üzerinde olumlu etkiler sağlar.

EM®’nin içinde bulunan mikroorganizmalar, genellikle yapıcı mikroorganizmalar sınıfına girerler. Organik maddelerin bozunmasını engelleyip, fermentasyona neden olarak doğayı sağlıklı kılarlar ve birçok biyolojik aktif madde ve antioksidanın oluşmasını sağlarlar. Bu antioksidan maddeler, oksidasyonun zararlarını engellemekle kalmaz, aynı zamanda oksidasyonu durdurarak temel yapısına dönüşümünü sağlarlar. EM® teknolojisi sayesinde, tarım alanlarında da kullanılabilirler.

Tarımsal alanda, EM® kullanımı önemli avantajlar sağlar. Örneğin, azot bağlayıcı bakteriler, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca, toprak iyileştirme ve bitki hastalıkları kontrolünde de mikroorganizmaların kullanımı yaygındır. EM®’nin içindeki fotosentez bakterileri, kök salgılarından ve organik maddeden yararlı maddeler sentezleyerek bitkilerin büyümesini teşvik eder. Laktik asit bakterileri ise, zararlı mikroorganizmaları bastırırken organik maddenin bozunmasını hızlandırır ve bitki hastalıklarını kontrol altına alır.

Ayrıca, EM® teknolojisi çevre dostu bir yaklaşımı destekler. Örneğin, çevre kirliliği kontrolünde ve atık arıtımında mikroorganizmalar kullanılabilir. Bakteriler ve mantarlar, petrol kirliliğini temizleme, atıksu arıtımı ve çöp parçalama gibi süreçlerde etkin rol oynarlar. EM®’nin kullanılmasıyla, doğaya verilen zararın azaltılması ve çevrenin korunması sağlanır.

EM® teknolojisinin kullanım alanları sadece tarım ile sınırlı değildir. Biyoteknoloji, gıda endüstrisi, ilaç üretimi, enerji üretimi, su ve hava arıtımı gibi birçok alanda da kullanılabilirler. Örneğin, mikroorganizmalar genetik mühendislik ve biyoteknoloji uygulamalarında kullanılabilir. Ayrıca, fermentasyon süreçlerinde gıda endüstrisinde rol oynarlar ve birçok gıda ürününün üretiminde kullanılırlar.

Sonuç olarak, EM® teknolojisi çeşitli alanlarda kullanılabilen ve birçok fayda sağlayabilen bir yaklaşımdır. Mikroorganizmaların doğadaki önemli rolü göz önüne alındığında, EM® kullanımının sürdürülebilirlik ve çevre koruma açısından büyük önem taşıdığı açıktır. Bu nedenle, EM® teknolojisinin daha geniş bir şekilde benimsenmesi ve kullanılması, hem insan hem de çevre sağlığı için olumlu sonuçlar doğurabilir.

Etkin Mikroorganizların Fiyatlandırılması

 • Etkin mikroorganizmaların bu geniş yelpazede kullanım alanları, sürdürülebilir ve çevre dostu çözümler sağlama potansiyeline işaret etmektedir.
 • Etkin mikroorganizmaların fiyatlandırması genellikle kullanım amaçlarına, miktarına ve uygulama alanına göre değişiklik gösterebilir. Bu mikroorganizmalar genellikle biyoteknoloji firmaları veya tarım ürünleri sağlayıcıları tarafından satılmaktadır.
 • Fiyatlandırma, genellikle belirli bir miktar etkin mikroorganizma içeren birimler veya paketler şeklinde olabilir. Örneğin, belirli bir tarım alanı için yeterli olan bir paket veya bir dönem için kullanılacak miktarı içeren birimler şeklinde satılabilirler.
 • Fiyatlar, mikroorganizmaların üretim sürecinin karmaşıklığına, kalitesine, çeşitliliğine ve pazar talebine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, satış sonrası destek ve danışmanlık gibi hizmetlerin de fiyatlandırmaya dahil edilmesi mümkündür.
 • Ancak, genel olarak söylemek gerekirse, etkin mikroorganizmaların fiyatlandırması, kullanım alanına ve miktarına bağlı olarak değişen bir faktördür ve spesifik bir fiyat vermek için daha fazla detay gerekmektedir.

Fiyatlandırmayla ilgili daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilir veya sizin için hazırladığımız Etkin Mikroorganizmaların Fiyatlandırılması yazımıza da göz atabilirsiniz.

Bize Ulaşın!

Etkin mikroorganizma ürünlerimiz hakkında fiyat bilgisi almak için size en uygun iletişim kanalımıza ulaşabilirsiniz. WhatsApp üzerinden veya diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla veya iletişim sayfasındaki formumuzdan bize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve sipariş verebilirsiniz.